Referenční stavby

 

Autobusové nádraží Náchod

Doba realizace: jaro/léto 2014

Kompletní svislé a vodorovné pohledové konstrukce příjezdových a odjezdových stání - Nosná konstrukce z pohledového monolitického betonu, se založením na vrtaných pilotách; Pohledové konstrukce vodního prvku, hydroizolační nátěr, antigraffiti nátěr sloupů, osazení záchytného systému

Hlavní vstup ZOO Liberec

Doba realizace: podzim 2013 – léto 2014

Součástí díla: Budova A – vstup do ZOO: železobetonové základové, svislé a vodorovné konstrukce, včetně pohledové konstrukce zastřešení a vstupů

Budova B: železobetonové základové, svislé a vodorovné konstrukce, pohledové konstrukce vstupního portálu, pohledové konstrukce oplocení, opěrné betonové stěny včetně založení

Terminál autobusového nádraží Nová Paka

Doba realizace: podzim 2019 až jaro 2020

Součástí díla: základové pasy, nosné stěny odbavovacích budov (částečně v pohledové kvalitě), střešní konstrukce (v pohledové kvalitě), drobná architektura okolí

Čistička odpadních vod Kutná Hora

Doba realizace: jaro 2012 až zima 2013

Součástí díla: Kompletní železobetonové konstrukce v areálu čističky - svislé konstrukce objektu plynového hospodářství a zásobníku externího substrátu v pohledové kvalitě; základové, svislé a vodorovné konstrukce jímek, nádrží, objektu odvodnění kalu, stáčecí stanice; svislé konstrukce dmychárny, hořáku zbytkového plynu

Bioplynová stanice Bělá u Staré Paky

Doba realizace: Jaro 2011

Součástí díla: Kompletní železobetonové konstrukce silážních žlabů, základové desky fermentorů, opěrné stěny

Hráz Máchova jezera

Doba realizace: zima – jaro 2015

Součástí díla: Kompletní železobetonové konstrukce výpustního zařízení, včetně pohledových betonů, osazení a fixace sklolaminátového výpustního potrubí DN 500 až DN 1500, železobetonové konstrukce kašny a česlí; Kompletní dodávka technologického domku, včetně zámkové dlažby; Dodávka a montáž oplocení, včetně obkladu opěrných stěn; Výroba a montáž mobiliáře

Hotel Golf Mladé Buky

Doba realizace: 2008

Součástí díla: Kompletní železobetonové konstrukce včetně střechy.

Přístavba wellness k hotelu Olympie Špindlerův Mlýn

Doba realizace: 2013 až 2014

Součástí díla: kompletní nosná konstrukce (založení, stěny / sloupy, stropy)

Kaskádové parkovací stání Rokytnice nad Jizerou

Doba realizace: jaro 2020 až léto 2020

Součástí díla: dvě úrovně parkovacích stání (základy, stěny, sloupy, strop, atiky), dvojice opěrných stěn

Opěrné stěny Železný Brod

Doba realizace: léto 2020

Součástí díla: dvojice opěrných stěn (základy, dřík a římsy stěn)

Opěrné stěny a zimní zahrada Vrchlabí

Doba realizace: jaro/léto 2006

Součástí díla: Železobetonové pohledové opěrné stěny, přístavba zimní zahrady a zatřešení chodníku

Mimoúrovňové křížení cyklostezky Opočno – Dobruška s přeložkou komunikace II/298

Doba realizace: léto 2019 až jaro 2020

Součástí díla: Pohledové železobetonové konstrukce lávky pro cyklisty a pěší, uložené na dvou pilířích a na krajních opěrách na všesměrných ložiskách. Za opěrami navazující ŽB křídla.

Opěrné stěny příjezdu k domu Vrchlabí

Doba realizace: podzim 2009

Součástí díla: Pohledové železobetonové opěrné stěny s otiskem drásaných prken.

Rodinný dům Nová Paka

Doba realizace: léto/podzim 2013

Součástí díla: Kompletní železobetonové nosné konstrukce domu (základy, stěny, stropy atiky, schodiště)

Rekonstrukce domu Vrchlabí

Doba realizace: léto 2009

Součástí díla: Železobetonový kazetový strop.

Oprava silážní jámy Roztoky u Jilemnice

Doba realizace: jaro 2020

Součástí díla: dno silážní jámy, dobetonávky stěn s jejich navýšením

II/295 Vrchlabí – Špindlerův Mlýn, rekonstrukce opěrných zdí, 2. etapa“

Doba realizace: jaro – podzim 2014

Součástí díla: Regulační zdi, základové železobetonové konstrukce, železobetonové pohledové konstrukce opěrných zdí, železobetonové pohledové konstrukce římsy

Rodinný dům Rokytnice nad Jizerou

Doba realizace: podzim 2019 až jaro 2020

Součástí díla: základová deska, suterénní stěny, stropní deska (balkóny zavěšeny přes iso-nosníky)

Plot k rodinnému domu Vrchlabí

Doba realizace: podzim 2011

Součástí díla: opěrné stěny, sloupky plotu a podezdívka v pohledové kvalitě

Senážní žlaby Košťálov

Doba realizace: léto 2020

Součástí díla: Kompletní železobetonové konstrukce senážních žlabů (základy, stěny

Opěrné stěny Nová Ves nad Popelkou

Doba realizace: léto 2020

Součástí díla: dvojice opěrných stěn (základy, dřík a římsy stěn)

Bioplynová stanice Vidochov

Doba realizace: léto 2013

Součástí díla: Kompletní železobetonové konstrukce silážních žlabů, základové desky fermentorů

Kryté stání hotelu Adam Špindlerův Mlýn

Doba realizace: podzim 2005

Součástí díla: Kompletní železobetonové nosné konstrukce v pohledové kvalitě (základová deska, stěny, stropy atiky)

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Jablonné v Podještědí

Doba realizace: jaro 2010

Součástí díla: Vodotěsná přibetonávka povrchů nádrží, včetně kotvení ke stávajícím konstrukcím (dno, stěny, římsy

Přístavba hotelu Maxmilián Loučeň

Doba realizace: podzim 2006 – jaro 2007

Součástí díla: Kompletní železobetonové nosné konstrukce včetně lávky (základy, stěny, stropy atiky, schodiště)

Bytový dům Kollárova Hradec Králové

Doba realizace: podzim 2007 - jaro 2008

Součástí díla: Kompletní železobetonové nosné konstrukce (základová deska, stěny, stropy, trámy, atiky, schodiště)

Rodinný dům Rokytnice nad Jizerou

Doba realizace: léto 2020 až podzim 2020

Součástí díla: založení objektu, stěny 1.PP a nosné sloupy, strop na 1.PP a 1.NP, montáž nosného zdiva, monolitické schodiště

Poptejte nás

 

Nahrajte soubory, které chcete zaslat:

(maximálně 3 soubory)
-

© Copyright 2020 Betonservis s.r.o.

Vytvořili v: